Ziektebeleid

Ziekte leidster

Indien ikzelf ziek ben kan er geen opvang geboden worden. Hiervoor worden dan ook geen kosten in rekening gebracht. Ik meld dit ten minste 1 uur vóór aanvang van de opvang van uw kind, maar zo mogelijk eerder. U kunt dan met het desbetreffende gastouderbureau contact opnemen voor een tijdelijke vervangende gastouder, of zelf voor een andere oplossing zorgen.

Ziekte van uw kind

Indien uw kind ziek is, worden de met het gastouderbureau overeengekomen opvanguren in rekening gebracht*. Als uw kind ziek wordt tijdens de opvang, neem ik contact met u op om te overleggen wat op dat moment het beste is voor uw kind. Bij koorts (hoger dan 38°) moet uw kind opgehaald worden.

Kinderen die een besmettelijke ziekte hebben, of een ziekte waarvan de incubatietijd nog niet is verstreken, mogen helaas Talent Kinderopvang niet bezoeken uit veiligheid voor de andere kinderen.
Bij een besmettelijke ziekte verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken, zodat andere ouders op de hoogte gesteld kunnen worden.

Medicijnen

Medicatie (waaronder ook neusspray, hoestdrank, pufje) wordt in overleg toegediend. U dient hiervoor een ‘Verklaring Medicijnverstrekking’ in te vullen en te ondertekenen. De medicatie moet voorzien zijn van een etiket, bijsluiter en tenaamstelling. De uiterste gebruiksdatum mag nog niet verstreken zijn.

Veiligheid

Om de veiligheid van uw kind optimaal te kunnen waarborgen verwacht ik van u dat u mij tijdig op de hoogte brengt van wijzigingen in telefoonnummers en ziektekostenpolissen. Deze moeten namelijk bij ongevallen kunnen worden overlegd bij de Spoedeisende Eerste Hulp of Huisartsenpost.

Calamiteiten

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij ik direct telefonisch contact met u (of een door u opgegeven persoon) moet hebben. De juistheid van het telefoonnummer en de bereikbaarheid ervan zijn dan ook cruciaal. Geeft u eventuele wijzigingen daarin dan ook zo spoedig mogelijk aan mij door.

Luizen

Het ene kind is meer vatbaar voor luizen dan het andere. Ik besef heel goed dat u of uw kind er niks aan kan doen wanneer het luizen heeft gekregen. Uiteraard is een consequente behandeling een must. Zolang uw kind door u behandeld wordt voor luizen en er nog steeds levende luizen aanwezig zijn, vang ik uw kind niet op. Wanneer ik tijdens de opvang ontdek dat uw kind luizen heeft, bel ik u om uw kind op te laten halen. De met het gastouderbureau overeengekomen opvanguren worden in rekening gebracht.* Wilt u meer weten hoe u luizen het beste kan aanpakken? Kijk dan hier.

EHBO

Ik ben in het bezit van het diploma Eerste Hulp aan kinderen.

*Als ouder heeft u bij de belastingdienst het totaal aantal uren opgegeven voor uw kinderopvangtoeslagaanvraag. Uw kinderopvangtoeslag houdt dus ook geen rekening met ziekte. Voor meer informatie kunt u terecht bij het gastouderbureau.