Vaccinatiebeleid

Vanaf 1 juli 2019 zal TalentKinderopvang geen kinderen meer opvangen die niet zijn gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Aangezien dit besluit voor sommige ouders/verzorgers en kinderen gevolgen heeft, zal ik hierna het besluit toelichten.

Aanleiding van het besluit:
De aanleiding van mijn besluit is dat ik een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen wil bieden. De gezondheid van de kinderen speelt daarbij uiteraard een grote rol. Als gastouder heb ik een kleinschalige opvang en heb vaak te maken met zeer jonge kinderen, van soms slechts 16 weken oud. Deze kinderen zijn kwetsbaar en hun immuunsysteem is nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor zijn zij extra vatbaar en kunnen (infectie)ziektes ernstige gevolgen hebben. Om een ziekte uit te bannen moet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 95% van de doelgroep worden ingeënt. Bij deze vaccinatiegraad zijn ook de jongste kinderen (onder de 14 maanden) beschermd, ondanks dat zij nog niet alle vaccinaties hebben gehad. Dit wordt groepsimmuniteit genoemd. Groepsimmuniteit werkt echter alleen wanneer de vaccinatiegraad 95% of hoger is. In Nederland is het percentage tweejarigen dat gevaccineerd is met het BMR-vaccin nu echter nog maar 92%. Nu de vaccinatiegraad in Nederland onder de 95% is gezakt, loopt de groepsimmuniteit gevaar. Dat is dus met name riskant voor baby’s, omdat zij pas met 14 maanden deze inenting ontvangen. Gelet op de dalende vaccinatiegraad en de risico’s die dat voor met name de jongste kinderen met zich meebrengt, heb ik besloten om per 1 juli 2019 uitsluitend nog kinderen toe te laten die gevaccineerd zijn met het BMR-vaccin. Op die manier creeër ik groepsimmuniteit.

Waarom nu maatregelen?
De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren flink gedaald en is hiermee inmiddels onder de benodigde 95% gekomen. Een zorgelijk feit omdat onze kwetsbare jonge kinderen hierdoor niet meer kunnen profiteren van de groepsimmuniteit. De recente uitbraken van de mazelen op een kinderdagverblijf in Den Haag, in een wijk in New York en in landen als Polen en Oekraïne heeft mij ook aan het denken gezet. Verder ligt er op dit moment een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat kinderopvangorganisaties expliciet de mogelijkheid geeft om uitsluitend nog kinderen op te vangen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Kinderen spelen intensief met elkaar samen, een ziekte kan zich hier dan ook zeer snel verspreiden. Ik wil de jonge kinderen hier zoveel mogelijk tegen beschermen en hiervoor zijn nu maatregelen nodig.
Door dit besluit zal Talent Kinderopvang vanaf 1 juli 2019 kinderen die 14 maanden of ouder zijn en niet gevaccineerd zijn tegen bof, mazelen en rodehond, weigeren wanneer er kinderen jonger dan 14 maanden aanwezig zijn. Zo houd ik de vaccinatiegraad hoog en kunnen de allerjongsten profiteren van de groepsimmuniteit.

Ik heb bewust gekozen om alleen de BMR-vaccinatie verplicht te stellen, omdat de ziekten waartegen deze vaccinatie beschermt, dodelijke gevolgen kunnen hebben. Daarnaast kunnen kinderen op de leeftijd van 6 tot 9 weken al worden gevaccineerd tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP). De kinderen die tegen deze ziekten zijn gevaccineerd zijn dus al beschermd voordat zij bij mij worden opgevangen.

Geen garanties

Door de hiervoor beschreven maatregel probeer ik een zo veilig mogelijke omgeving voor de kinderen te creëren. Ik kan echter niet garanderen dat een kind niet ziek wordt. Kinderen kunnen infecties tenslotte ook op andere plaatsen opdoen, bijvoorbeeld in een speeltuin of de supermarkt. Hier spelen kinderen echter zeer intensief en voor langere tijd met elkaar samen. De kans op besmetting is dan ook groter. Ik wil in deze dan ook mijn verantwoordelijkheid nemen en de kinderen binnen mijn mogelijkheden beschermen tegen BMR.

Meer informatie

Er zijn voor ouders/verzorgers verschillende redenen om hun kind(eren) niet te vaccineren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een speciale webpagina ontwikkeld waarop terug te vinden is hoe je betrouwbare informatie kunt herkennen over het wel of niet inenten van jouw kind. Hier worden ook de meest voorkomende redenen om niet te vaccineren besproken. Wil je hier meer over weten dan kun je kijken op https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels.