Praktische informatie

KWALITEIT

• Ik ben geregistreerd gastouder en sta ingeschreven bij het LRK en bij de Kamer van
Koophandel;

• Ik werk uitsluitend via gastouderbureaus; gastouderbureaus organiseren jaarlijks een
evaluatiegesprek met u en voeren daarnaast jaarlijks een risico-inventarisatie uit bij
Talent kinderopvang;

• De opvanglocatie voldoet aan alle veiligheidseisen die gesteld worden door de GGD.
De GGD voert jaarlijks en vaak onaangekondigd inspecties uit;

• Ik ben in het bezit van het diploma Kinder-EHBO en volg de jaarlijkse herhalingslessen;

• Zowel mijn man als ikzelf zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag;

• Ik werk met het VVE programma Startblokken en de daarbij behorende observatiemethode.

 

COMMUNICATIEBOEKJE

Talent kinderopvang werkt met een communicatieboekje. Hierin kunt u zelf ook bijzonderheden noteren, maar bijvoorbeeld ook andere leuke dingen die uw kind meemaakt of doet. Zo wordt het meteen een leuke herinnering voor later. Op deze manier houden we elkaar op de hoogte van de bijzonderheden rond de ontwikkelingen van uw kind.
Talent kinderopvang zorgt voor deze communicatieboekjes.

Afname uren

Haalt u uw kind eerder op, of brengt u uw kind later dan de afgesproken tijd, dan worden de uren doorberekend zoals overeengekomen was. Dit geldt ook bij afmeldingen of later brengen, tenzij dit minimaal 1 maand vooraf is doorgegeven.

Brengt u uw kind eerder dan de afgesproken tijd of haalt u het kind later op dan wordt de extra tijd die u afneemt doorberekend. Deze opvanguren worden per kwartier afgerond.

Ouders hebben de mogelijkheid om gedurende vier weken per jaar geen gebruik te maken van de opvang bij Talent kinderopvang,  zonder dat de opvanguren worden doorberekend. Dit hoor ik dan wel graag twee maanden vóór de betreffende vakantie.

Wijzigingen:

Incidentele wijzigingen in (of ruilingen van) dagen of dagdelen zijn toegestaan indien de bezetting dit toelaat.

Structurele wijzigingen dienen tenminste 1 maand van te voren worden aangevraagd. In de meeste gevallen zal een nieuw contract worden opgemaakt.