Pedagogische visie

Ik werk vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind heeft zijn eigen talent en mag zijn zoals het is. Wanneer een kind zich veilig en op zijn gemak voelt zal het zich ook kunnen en willen ontwikkelen. Respect voor elkaar en elkaars achtergrond spelen dan ook een cruciale rol! De drie bekende “R’en” worden ook door mij gehanteerd: Rust, Reinheid en Regelmaat. Door duidelijke structuur in het dagritme te bieden weet het kind waar het aan toe is. Verder werk ik met het VVE programma Startblokken. Wat dit inhoudt kunt u lezen onder het tabblad Startblokken.

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

De individuele ontwikkeling staat bij mij centraal. Door thematisch te werken met betekenisvolle spelactiviteiten, lok ik de  interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling voor jonge kinderen. Daarnaast leert uw kind, door deel uit te maken van de groep, om te gaan met eigen emoties en die van anderen.

VERSTANDELIJKE ONTWIKKELING EN TAALONTWIKKELING

Door een uitdagende leeromgeving te bieden wordt het kind gestimuleerd in spel en ontwikkeling. Omdat we de dag beginnen met een kringactiviteit en hier ook weer mee eindigen, en d.m.v. voorlezen en/of taalspelletjes, de taal gestimuleerd worden.

LICHAMELIJKE ONTWIKKELING

De grove motoriek wordt gestimuleerd door zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten te gaan. Zij leren vaardigheden zoals lopen, fietsen, springen en klimmen. De fijne motoriek wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld knutselen, puzzelen, duplo en lego.